Home | Atlasul României | Disclaimer

Meniu

 + Home

 + Atlasul României
Disclaimer (Termeni şi condiţii de utilizare)

Bine aţi venit la Atlasul on-line al României !

Această aplicaţie este protejată de legea copyright-ului. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, precum şi Cuguat-TIGRIS (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi), Programul ESPON, Hypercarte Research Project, permit utilizatorilor să acceseze Atlasul on-line al României cu condiţia acceptării următoarelor condiţii de utilizare şi cu condiţia respectării restricţiilor impuse de acest site vizitatorilor săi. Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare.

1. RESTRICŢII DE UTILIZARE. Prin următorii termeni şi prin următoarele condiţii de utilizare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Cuguat-TIGRIS, Programul ESPON şi Hypercarte Research Project asigură de comun acord vizitatorului un drept non-exclusiv şi non-transferabil de accesare a aplicaţiilor site-ului, inclusiv a programelor ESPON HyperAtlas. Utilizarea echipamentelor software şi hardware necesare accesării acestui serviciu se află sub răspunderea exclusivă şi directă a Vizitatorilor / Utilizatorilor. "Utilizator / Vizitator" înseamnă compania, entitatea sau persoana fizică sau juridică care accesează, instalează sau utilizează aplicaţiile sitului, inclusiv programele ESPON HyperAtlas. "Utilizare" înseamnă încărcare, stocare, instalare, executare sau afişare a aplicaţiilor, precum şi folosirea produselor grafice şi statistice rezultate din executarea aplicaţiilor. Vizitatorii pot descărca, instala şi utiliza aplicaţiile ESPON HyperAtlas precum şi documentele, imaginile şi materialele conţinute sau produse în mod derivat prin folosirea aplicaţiilor acestui site, în scopuri didactice sau pentru orice altă utilizare profesională sau personală. Niciun material nu va fi modificat, editat sau scos din context. Vizitatorul / Utilizatorul nu are niciun drept de a vinde sau de a redistribui aplicaţiile sau informaţiile incluse în aplicaţiile acestui site. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, precum şi Cuguat-TIGRIS (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi), Programul ESPON, Hypercarte Research Project, îşi rezervă de comun acord toate drepturile de a bloca accesul utilizatorilor în orice moment, fără atenţionare, şi, de asemenea, îşi rezervă drepturile să scoată din uz sau să modifice în orice moment orice informaţie conţinută în acest serviciu, sau serviciul în sine.

2. DEFINIREA RESPONSABILITĂŢILOR. Utilizatorul sistemului (site şi aplicaţii ESPON) îşi asumă toată responsabilitatea şi toate riscurile de utilizare a acestui server, a aplicaţiilor ESPON HyperAtlas şi a Internet-ului în general. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Cuguat-TIGRIS, Programul ESPON şi Hypercarte Research Project nu îşi asumă nicio responsabilitate privind utilizarea în orice fel, explicită sau implicită, de către Vizitator / Utilizator, a informaţiilor accesate direct din acest server sau prin Internet. În niciun caz, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Cuguat-TIGRIS, Programul ESPON şi Hypercarte Research Project nu vor fi făcuţi răspunzători pentru niciun fel de daune, directe sau indirecte, comerciale sau noncomerciale, rezultate din accesarea site-ului şi a aplicaţiilor ESPON HyperAtlas sau din folosirea aplicaţiilor, ori din utilizarea publică, privată sau personală a produselor derivate din executarea aplicaţiilor. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Cuguat-TIGRIS, Programul ESPON şi Hypercarte Research Project, nu garantează că fluxul de informaţii de pe acest server sau în general de pe Internet va fi neîntrerupt sau fără erori şi nici nu garantează că orice altă informaţie, aplicaţie sau material de pe acest server este fără viruşi sau fără orice alte componente ce pot produce daune.

3. DESFĂŞURAREA SERVICIULUI. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Cuguat-TIGRIS, Programul ESPON şi Hypercarte Project, îşi rezervă de comun acord drepturile exclusive de a modifica, de a limita sau de a întrerupe funcţionarea acestui site sau a oricăror materiale conţinute, inclusiv a aplicaţiilor ESPON HyperAtlas, în orice formă ar fi acestea. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Cuguat-TIGRIS (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi), Programul ESPON şi Hypercarte Research Project, nu vor lua în considerare interesele vreunui Vizitator / Utilizator care se află în conexiune cu acest site.

4. PROPRIETATEA. Aplicaţiile ESPON HyperAtlas sunt protejate de legislaţia privind dreptul la proprietate intelectuală şi de alte legi referitoare la apărarea drepturilor de proprietate. Aplicaţiile ESPON HyperAtlas sau părţi ale lor sunt proprietatea Programului ESPON şi al Hypercarte Research Project. HyperCarte Research Project grupează laboratorul LIG UMR 5217 (LIG-MESCAL et LIG-STEAMER), laboratorul Géographie-cités (UMR 8504) şi RIATE (UMS 2414) şi reprezentanţii lor legali: CNRS, UPMF, INRIA, Université de Paris 1, Université de Paris 7 şi Université „Joseph Fourier”.

Versiunea în limba română a aplicaţiilor ESPON HyperAtlas este şi proprietatea Cuguat-TIGRIS (punctul focal naţional al Hypercarte Research Project), reprezentant legal de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Datele statistice conţinute în aplicaţia ESPON HyperAtlas România sunt furnizate de către Institutul Naţional de Statistică iar cele din aplicaţia ESPON HyperAtlas Europe sunt furnizate de Programul ESPON. Fondul de hartă conţinut în aplicaţia ESPON HyperAtlas România este proprietatea Cuguat-TIGRIS iar cel din aplicaţia ESPON HyperAtlas Europe este proprietatea Eurogeographic Association.

5. SUPORT TEHNIC. Suportul tehnic pentru site şi pentru suita de programe ESPON HyperAtlas este prevăzut până la 31 Decembrie 2008. Suportul tehnic consistă în corectarea bug-urilor şi a disfuncţionalităţilor majore, precum şi în asistenţa de la distanţă (prin e-mail) la utilizarea aplicaţiilor. Toate cererile pentru asistenţă la utilizarea versiunii în limba română trebuie să fie trimise centrului Cuguat-TIGRIS. Utilizatorii care doresc integrarea altor seturi de date statistice decât cele conţinute în aplicaţiile descărcate de pe acest site trebuie să le procure urmând căile legale şi să se adreseze apoi centrului Cuguat-TIGRIS, făcând dovada legalităţii obţinerii respectivelor date.

6. CADRUL LEGAL. Utilizarea site-ului şi a aplicaţiilor ESPON HyperAtlas se face conform legilor în vigoare. Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului şi a aplicaţiilor ESPON HyperAtlas se află sub incidenţa legilor Marelui Ducat al Luxembourgului şi ale legilor României. Orice violare a acestor legi va fi acţionată în instanţă şi judecată conform procedurilor legale din Marele Ducat al Luxemburgului şi din România. Legislaţia aplicabilă cuprinde, fără a se limita la acestea:

Pentru Marele Ducat al Luxembourgului:

Loi du 30 mai 2005 concernant la protection des données et des communications électroniques
Loi du 2 aoűt 2002 concernant la protection des données
Loi du 18 avril 2001 concernant les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données

Pentru România:

Legea 8 din 1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, modificată prin Legea 285 din 23 iunie 2004
Legea 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Legea 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

Ordonanţa Guvernului 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

Home | Autori | Harta Site | Contact MDLPL | Contact TIGRIS
Referinţe bibliografice | Disclaimer | Informaţii de Contact | Configuraţie necesară
Atlasul României - în sprijinul politicilor de planificare şi de administrare a teritoriului.

Design Copyright © 2008 Alexandru Groza
versiunea 1.0 | rev. A
Toate drepturile rezervate.