Home | Atlasul României | Referinţe bibliografice

Meniu

 + Home

 + Atlasul României
Referinţe bibliografice

Rey, Violette; Groza, Octavian; Ianoş, Ion; Pătroescu, Maria - Atlasul României (reactualizarea lucrării Atlasul României, Enciclopedia RAO, Bucureşti, 168 pg., 2002), ISBN(10) : 973-717-130-6 ; ISBN(13) : 978-973-717-130-6, 198 p., 2006; republicat în limba franceză (La Documentation française) în 2007

Rey, Violette; Groza, Octavian; Ianoş, Ion; Pătroescu, Maria - Atlasul României (trad. în limba română a lucrării Atlas de la Roumanie, GIP-Reclus/La Documentation Française, Montpellier-Paris, 2000), Enciclopedia RAO, Bucureşti, ISBN 973-8175-34-8, 168 pg., 2002


Boamfă, Ionel – Ţara Oltului – studiu de geografie istorică cu privire specială asupra relaţiilor cu toponimia, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 362 p., ISBN 978-973-7742-59-9, 2007

Boldur, Alexandru V. – Istoria Basarabiei, Editura Victor Frunză, Bucureşti, ISBN 5-85886-027-3, 544 p., 1992

Colescu, Leonida – Analiza rezultatelor. Recensământul general al populaţiei României dela 1899, Institutul Central de Statistică, Bucureşti, 143 p., 1944

Conea, Ion – Ţara Vrancei. Geografie istorică, toponimie şi terminologie geografică, Editura Academiei, Bucureşti, ISBN 973-27-03490, 203 p., 1993

Dimitriu, Radu; Ungureanu, Alexandru - Anul viitor, acasă. Studiu asupra migraţiilor economice internaţionale ale populaţiei din Depresiune Neamţului, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 154 p., Iaşi, ISBN 978-973-703-237-9, 2007

Groza, Octavian – Bazele teoretice ale planificării teritoriale, Universitas, Iaşi, 2005

Iaţu, Corneliu – Démographie et géographie du travail en Roumanie post-décembriste, Editura Sedcom Libris, 211 p., Iaşi, ISBN (10) 973-670-171-9, 2006

Iordan, Iorgu – Toponimia românească, Editura Academiei, Bucureşti, 580 p., 1963

Istrate, Marinela – Relaţiile urban-rural în Moldova în perioada contemporană, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 352 p., Iaşi, 2008

Kiriţescu Constantin – Războiul pentru întregirea României, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, ISBN 973-29-0048-2, vol. I – 595 p., vol. II – 527 p., 1989

Muntele, Ionel – Populaţia Moldovei în ultimele două secole, Corson, Iaşi, 2003

Nistor, Ioan Silviu – Comuna şi judeţul. Evoluţia istorică, Editura Dacia, Cluj-Napoca, ISBN 973-35-0942-6, 2000

Russu, Ioan I. – Etnogeneza românilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 466 p., 1981

Săgeată, Radu, Baroiu Dragoş – Graniţele de stat ale României. Între tratatele internaţionale şi dictatele de forţă, Editura Princeps Edit, Bucureşti, ISBN 973-86652-1-6, 278 p., 2004

Stahl, Henri H. – Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, vol. I, Editura Academiei, Bucureşti, 1958

Stoleriu, Oana-Mihaela – Evoluţia uman-geografică şi urbanistică a oraşului Iaşi în perioada postbelică, teză de doctorat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2007

Suditu, Bogdan – Mobilitatea rezidenţială a municipiului Bucureşti, teză de doctorat, Universitatea Bucureşti, 2005

Ţurcănaşu, George – Evoluţia şi starea actuală a sistemului de aşezări din Moldova, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 398 p., ISBN 10973-7603-75-3, 2006


Anuarul statistic al RPR, Direcţia Generală de Statistică, Bucureşti, 1962
Atlante geograficŭ, Lanée, Paris/Socecŭ, Bucureşti, 1868
Atlas pentru istoria României, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983

Projet Nº 7IP 51744, 1998 – Relevant Mapping Communication for Relevant Territorial Information, «Cooperation in Science and Research with Central and Eastern Countries and New Independent States»; Auteurs: Micheline Cosinschi, Institut de Géographie, Université de Lausanne, Suisse, sous l’authorité scientifique du Prof. Jean-Bernard Racine et Valentin Donisă, Octavian Groza, Corneliu Iaţu, Ionel Muntele, Catedra de Geografie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, România, sous l’authorité scientifique du Prof. Alexandru Ungureanu, Maillages géographiques de la Roumanie, 1998

Monografia geografică a RPR, Editura Academiei, Bucureşti, 1960
Recensământul general al populaţiei României, 1899
Recensământul general al populaţiei României, 1930
Recensământul general al populaţiei României, 1992
Recensământul general al populaţiei României, 2002


ESPON 1.1.1 Project - Potentials for polycentric development in Europe, final report, edited by NORDREGIO – Nordic Centre for Spatial Development, ESPON I (2000-2006) report, ISBN: 91-89332-37-7

ESPON 1.1.2 Project - Urban-rural relations in Europe, Final Report, Edited by Christer Bengs & Kaisa Schmidt-Thomé, Centre for Urban and Regional Studies, Helsinki University of Technology, ESPON I (2000-2006) report, ISBN: 951-22-7244-X

ESPON 1.1.3 Project - Enlargement of the European Union and the wider European Perspective as regards its Polycentric Spatial Structure, Final Report, Edited by KTH, The Royal Institute of Technology, Sweden, ESPON I (2000-2006) report, ISBN: 2-9599669-3-7

ESPON 1.2.1 Project - Transport services and networks: territorial, trends and basic supply of infrastructure for territorial cohesion, Final Report, Edited by University pf Tours, ESPON I (2000-2006) report, ISBN:

ESPON 1.2.1 Project - Update of Selected Potential Accessibility Indicators, Edited by Spiekermann & Wegener Urban and Regional Research (S&W), RRG Spatial Planning and Geoinformation, Final Report, ESPON I (2000-2006) report update 2007

ESPON 1.2.2 Project - Telecommunication Services and Networks: Territorial Trends and Basic Supply of Infrastructure for Territorial Cohesion, Final Report, Edited by Centre for Urban and Regional Development Studies (CURDS), University of Newcastle upon Tyne, UK; Centro de Estudos em Inovaçao e Dinâmicas Empresariais e Territoriais (CEIDET), University of Aveiro, Portugal; Karelian Institute, University of Joensuu, Finland ; The School of Built Environment, Heriot Watt University, UK, ESPON I (2000-2006) report, ISBN:0-7017-0179-X

ESPON 1.2.3 Project - Identification of Spatially Relevant Aspects of the Information Society, Final Report, Edited by Warsaw University, Centre for European Regional and Local Studies (EUROREG), Poland, ESPON I (2000-2006) report, ISBN:

ESPON 1.3.1 Project - The Spatial Effects and Management of Natural and Technological Hazards in Europe, Executive Summary, Edited by Philipp Schmidt-Thomé, ESPON I (2000-2006) report, ISBN: 951-690-918-3

ESPON 1.3.2 Project – Territorial Trends of the Management of the Natural Heritage, Edited by Royal Hasköning Division Spatial Development, Netherlands, ESPON I (2000-2006) report, ISBN: 90-74718-12-4

ESPON 1.3.3 Project – The Role and Spatial Effects of Cultural Hritage and Identity, Edited by Ca’Foscari University, Venice, Italy, ESPON I (2000-2006) report, ISBN:

ESPON 1.4.1 Project – The Role of Small and Medium-Sized Towns, Final Report, Edited by Österreichisches Institut für Raumplanung (ÖIR) (Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning), ESPON I (2000-2006) report, ISBN:

ESPON 1.4.2 Project – Preparatory Study on Social Aspects of EU Territorial Development, Final Report, Edited by Österreichisches Institut für Raumplanung (ÖIR) (Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning), ESPON I (2000-2006) report, ISBN:

ESPON 2.1.1 Project – Territorial Impact of EU Transport and TEN Policies, Final Report, Edited by Institute of Regional Research, University of Kiel, ESPON I (2000-2006) report, ISBN:

ESPON 2.1.4 Project - Territorial trends of energy services and networks and territorial impact of EU energy policy, Final Report, Edited by CEEETA - Centro de Estudos em Economia da Energia, dos Transportes e do Ambiente (Research Centre for Energy, Transport and Environment Economics), Portugal, ESPON I (2000-2006) report, ISBN:

ESPON 2.2.2 Project - Pre-Accession Aid Impact Analysis, Final Report, Edited by Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung, Germany, ESPON I (2000-2006) report, ISBN: 2-9599669-2-9

ESPON 2.3.2 Project - Governance of Territorial and Urban Policies from EU to Local Level, Final Report, Edited by Instituto Inter-Universitario de Desarrollo Local (Inter-University Institute for Local Development), University of Valencia, Spain, ESPON I (2000-2006) report, ISBN:

ESPON 2.3.2 Project - Territorial Trends and Policy Impacts in the Field of EU Environmental Policy, Executive Summary, Edited by Geological Survey of Finland (GTK), ESPON I (2000-2006) report, ISBN:

ESPON 2.4.2 Project - Integrated Analysis of Transnational and National Territories Based on ESPON Results, Edited by Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn, Germany, ESPON I (2000-2006) report, ISBN:

ESPON 3.3 Project - Territorial dimension of the Lisbon-Gothenburg strategy. Final Report Revisited, Edited by CEIS Centre for International Studies on Economic Growth, University of Rome “Tor Vergata”, Italy, ESPON I (2000-2006) report, ISBN: 88-548-0504-1

ESPON 4.1.3 Project - Feasibility study on monitoring territorial development based on ESPON key indicators, Edited by Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn, Germany, ESPON I (2000-2006) report, ISBN:

Home | Autori | Harta Site | Contact MDLPL | Contact TIGRIS
Referinţe bibliografice | Disclaimer | Informaţii de Contact | Configuraţie necesară
Atlasul României - în sprijinul politicilor de planificare şi de administrare a teritoriului.

Design Copyright © 2008 Alexandru Groza
versiunea 1.0 | rev. A
Toate drepturile rezervate.