Home | Bine aţi venit

Meniu principal

 + Atlasul României

 + HyperAtlas

 

Atlas teritorial

 + Hărţi analitice

 + Hărţi dinamice


Guvernul României


Institutul Naţional de Statistică


Departamentul de Geografie
Universitatea "Al. I. Cuza" IaşiVizitatori:

Introducere

Rezultat din experienţa geografilor de la centrul de excelenţă Cuguat-TIGRIS de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi din dorinţa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor de a pune la dispoziţia actorilor implicaţi în acţiunile de planificare şi de administrare a teritoriului naţional a unui instrument simplu de analiză contextuală a realităţilor spaţiale ale României, acest Atlas on-line îşi propune să faciliteze activităţile de diagnoză şi de prognoză a evoluţiei structurilor teritoriale.

Deoarece realităţile teritoriului românesc sunt extrem de dinamice în perioada de integrare în Uniunea Europeană, neputând fi surprinse de un singur colectiv de cercetare, Atlasul on-line se doreşte o construcţie deschisă şi evolutivă. Acest lucru înseamnă că el poate fi completat atât în funcţie de cerinţele utilizatorilor, care pot contacta structurile de decizie ale MDLPL pentru a-şi face cunoscute dorinţele, cât şi în funcţie de exigenţele şi de competenţele celorlalte structuri de cercetare din România, care pot contacta pentru aceasta cercetătorii de la centrul de excelenţă Cuguat-TIGRIS de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

În forma sa finală, prevăzută pentru a doua parte a anului 2008, Atlasul va fi puternic conectat la rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul Programului ESPON I (www.espon.eu), la care a participat şi centrul de excelenţă Cuguat-TIGRIS. Acest lucru va realiza o solidă punte de legătură între cercetările asupra coeziunii teritoriale şi a dezvoltării regionale efectuate la nivelul întregii Uniuni Europene şi strategiile naţionale de amenajare şi de administrare a teritoriului în vederea dezvoltării sale durabile şi conforme liniilor de forţă ale politicilor europene din domeniu.

Prin intermediul iniţiativei MDLPL care a condus la realizarea acestui Atlas, este posibilă în prezent popularizarea programelor HyperCarte România şi HyperCarte Europa, care reprezintă instrumente de analiză teritorială multiscalară realizate în cadrul programului ESPON I şi utilizate deja de Comisia Europeană, de Parlamentul European şi de Agenţia Europeană pentru Mediu. Prin intermediul cercetătorilor de la centrul de excelenţă Cuguat-TIGRIS, integraţi în reţeaua HyperCarte, ţara noastră este primul stat din Uniunea Europeană care beneficiază de o versiune în limba naţională şi, mai mult, de o versiune naţională a programului în sine, care permite analize la nivelul României.

Informaţiile care stau la baza materialelor grafice şi cartografice ale Atlasului provin în cea mai mare măsură de la Institutul Naţional de Statistică, completate cu informaţii din baza de date a centrului de excelenţă Cuguat-TIGRIS şi din baza de date ESPON. Fondul de hartă pe care se bazează atât Atlasul cât şi HyperCarte România a fost realizat şi ulterior reactualizat de cercetătorii de la centrul Cuguat-TIGRIS în colaborare cu cercetătorii de la Institut de Géographie de l'Université de Lausanne (Elveţia).

Acest Atlas nu ar fi putut fi realizat fără experienţa rezultată din colaborările anterioare ale centrului ieşean cu laboratoare franceze (Géophile de la ENS-LSH din Lyon, Equipe P.A.R.I.S. - în prezent UMR Géographie-Cités din Paris, UMS RIATE din Paris, LSR-IMAG din Grenoble), belgiene (IGEAT de la Université Libre de Bruxelles) şi româneşti (CCMESI şi CICADIT de la Universitatea din Bucureşti), cercetări încadrate cu multă generozitate de Ambasada Franţei în România.

Home | Autori | Harta Site | Contact MDLPL | Contact TIGRIS
Referinţe bibliografice | Disclaimer | Informaţii de Contact | Configuraţiţe necesară
Atlasul României - în sprijinul politicilor de planificare şi de administrare a teritoriului.

Design Copyright © 2008 Alexandru Groza
versiunea 1.0 | rev. A
Toate drepturile rezervate.